Semua Pengumuman

MAKLUMAT PELAYANAN
"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"
Kompensasi Pelayanan
*SELURUH LAYANAN PADA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU DILAKSANAKAN SESUAI MAKLUMAT LAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN YANG BERLAKU. APABILA LAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI, MAKA PEMBERI LAYANAN SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU DAN PENGGUNA LAYANAN BERHAK UNTUK MENERIMA LAYA